Avís legal

És d’aplicació la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, que a la vegada adapta el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament europeu i del Consell, 27 d’abril de 2016; i en el seu cas i si fos d’aplicació la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la societat de la informació i comerç electrònic.

 

L’accés a aquest lloc web no implica l’inici d’una relació comercial amb GRANJA CARALT C.B., sinó que la finalitat és facilitar els continguts que la titular ha publicat a internet i, consegüentment, l’usuari està acceptant totes les clàusules i condicions d’ús fixades en aquest avís legal i en les polítiques de privacitat i de cookies que podeu trobar en aquest web. Per tant, si l’usuari no està conforme amb alguna de les clàusules o condicions haurà de deixar d’utilitzar aquest lloc web de forma immediata.

 

GRANJA CARALT C.B., amb CIF E-59676692, amb direcció al carrer de la Riera, 91, de Mataró (08301), no pot assumir cap  responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda a la pàgina d’Internet de www.granjacaralt.com

 

Amb els límits establerts a la llei, GRANJA CARALT C.B. no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que constin a la pàgina d’Internet. Tampoc assumeix possibles interrupcions i mal funcionament dels serveis o continguts oferts a internet ni les pèrdues de negoci o qualsevol altra dany a causa de la caiguda de la xarxa.

 

Els continguts i informació no vinculen a GRANJA CARALT C.B. ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, doncs es tracta només d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

 

La pàgina d’Internet de www.granjacaralt.com pot tenir enllaços (links) a altres pàgines de tercers que GRANJA CARALT C.B. no pot controlar. Per tant, GRANJA CARALT C.B. no pot assumir responsabilitat alguna sobre el contingut que pugui aparèixer en aquelles pàgines de tercers.

 

Els textos, imatges, sons, animacions, software i la resta de continguts d’aquest lloc web son propietat exclusiva de GRANJA CARALT C.B. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial ha de tenir el consentiment exprés i previ de GRANJA CARALT C.B.

 

Quant a la política de cookies l’usuari pot consultar tota la informació aquí.

 

Els servidors del lloc web poden detectar de manera automàtica la direcció d’IP i el nom de domini utilitzat per l’usuari. Una direcció d’IP és un número assignat automàticament a un ordinador quan aquest es connecta a internet. Tota aquesta informació és registrada en un fitxer d’activitat del servidor degudament inscrit que permet el posterior processament de les dades amb la finalitat de mesurar únicament estadístiques per conèixer el número d’impressions de pàgines, de visites realitzades, etc.

Per accedir a alguns serveis que GRANJA CARALT C.B. ofereix a través del lloc web haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeo i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en tractament de dades personals i a la lliura circulació d’aquestes dades informem que, quan complimenti els formularis, les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades en els fitxers de GRANJA CARALT C.B. amb la finalitat de poder donar i oferir els nostres serveis així com per informar de les millores del lloc web.

 

Finalment informem de la possibilitat que exerceixi els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i  oposició de les dades de caràcter personal, de manera gratuïta, mitjançant correu electrònic a info@granjacaralt.com o a l’adreça La Riera, 91 · 08302 Mataró.

 

En el cas de controvèrsies o qüestions relacionades amb l’ús d’aquest lloc web serà d’aplicació la legislació espanyola a la qual se sotmeten expressament les parts, essent competent per resoldre els esmentats conflictes els jutjats de Mataró.