Contactar

Podeu enviar-nos consultes o suggeriments mitjançant aquest formulari de contacte


La Granja Caralt l'informa que totes les dades rebudes a través de formularis electrònics, de correu electrònic, de correu postal o trucada telefònica seran tractades amb estricta confidencialitat d'acord amb la Política de Privacitat i de Seguretat de l'Empresa, així com amb la Llei Orgànica 15 / 1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. L'informem igualment de la possibilitat d'exercitar els seus drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les seves dades mitjançant notificació escrita dirigida a La Riera, 91. 08302 Mataró o bé per correu electrònic a info@granjacaralt.com